เกี่ยวกับเรา

บริษัท 2000 ค้าวัสดุ จำกัด

ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าส่ง และ ค้าปลีก ( Wholesale & Retail) ในเขตภาคตะวันออก เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าท่อพีวีซี อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี , ท่อ และ ข้อต่อพีพี่อาร์ , uPVC ตราเอสซีจี , ตราเสือ , OK Plus ผู้แทนจำหน่ายสินค้า เคมีก่อสร้างคุณภาพสูง ซิก้า ผู้แทนจำหน่าย อุปกรณ์ประปาสุขาภิบาล ยี่ห้อ SANWA , ASAHI, ATACO, RAMBO, SANWA Jet ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ตลับเมตร , แว่นตาเซฟตี้ หมวกเซฟตี้ ยี่ห้อ ProTape

จัดจำหน่าย สินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ แบบครบวงจร , อุปกรณ์ Hardware , เครื่องมือช่าง , วัสดุโรงงาน อุปกรณ์โรงงานต่างๆ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าท่อและอุปกรณ์พีวีซี ระบบน้ำประปา เคมีก่อสร้าง เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ให้การบริการที่รวดเร็ว แน่นอน ถูกต้อง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น อย่างจริงใจ พัฒนาการทำงานขององค์กรตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อความพึ่งพอใจอย่างดีที่สุด

อุดมการณ์ การทำงานของ บริษัท 2000 ค้าวัสดุ จำกัด

  • ใช้ระบบการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ทันสมัย ถูกต้อง
  • เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์วัสดุงานก่อสร้าง สินค้าระบบน้ำ-ประปา, เคมีก่อสร้างที่มีคุณภาพ
  • ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยมุ้งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
  • ต้องมอบความคุ้มค่าในด้านคุณภาพและราคาของสินค้าและการให้บริการ เพื่อรักษาชื่อเสียงของกิจการ
  • กิจการให้ความสำคัญและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน มีความรับผิดชอบ เป็นมืออาชีพ
  • บริหารกิจการงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและชุมชน
  • แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างตลอดเวลา
  • มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ เชื่อมั่น ในสินค้าและบริการของกิจการ

หน้าร้านของเรา

คลังสินค้า บริษัท 2000 ค้าวัสดุ จำกัด

ลูกค้ารับสินค้าเองได้ ที่

  • คลังสินค้า สำนักงานใหญ่ เลขที่ 136/11-14 หมู่ที่ 3 (ตรงข้ามว่าที่การอำเภอบ้านฉาง)

 

เบอร์โทร:
คลังสินค้า 038-602-400 ต่อ 105,106 มือถือ 092-782-8992

การจัดส่งสินค้า
จัดส่งรถขนส่ง ของบริษัทฯ, ส่งได้ทั่วประเทศ , Kerry

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า