วันหยุด ประจำปี 2563 ของ บริษัท 2000 ค้าวัสดุ จำกัด

ประกาศ

วันหยุดประจำปี ของ บริษัท 2000 ค้าวัสดุ จำกัด ประจำปี พ.ศ.2563

วันพุธ 1 มกราคม                

 • วันขึ้นปีใหม่

 

วันพฤหัสบดี 2 มกราคม     

 • วันขึ้นปีใหม่

 

วันเสาร์ 8 กุมภาพันธ์         

 • วันมาฆบูชา

 

วันจันทร์ 13 เมษายน         

 • วันสงกรานต์

 

วันอังคาร 14 เมษายน         

 • วันสงกรานต์

 

วันพุธ 15 เมษายน              

 • วันสงกรานต์

 

วันพฤหัสบดี 16 เมษายน   

 • วันหยุดแทน วันจักรี 6 เมษายน

 

วันศุกร์ 1  พฤษภาคม         

 • วันแรงงานแห่งชาติ

 

วันพุธ 6  พฤษภาคม           

 • วันวิสาบูชา

 

วันพุธ 3  มิถุนายน             

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

วันจันทร์ 27 กรกฎาคม     

 • วันหยุดแทน วันเข้าพรรษา (6 กรกฎาคม)

 

วันอังคาร 28 กรกฎาคม   

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

 

วันพุธ 12  สิงหาคม           

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , วันแม่แห่งชาติ 

 

วันอังคาร 13  ตุลาคม       

 • วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

 

วันศุกร์ 23 ตุลาคม           

 • วันปิยมหาราช

 

วันเสาร์ 5 ธันวาคม           

 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม

 • วันสิ้นปี

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563

นายณชพัฒน์  ศรีอบเชย

กรรมการผู้จัดการบริษัท 2000 ค้าวัสดุ จำกัด

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า