Sika MonoTop®-614 T ซิก้า โมโนท็อป-614 ที

฿580.00

Product code: 480733

Sika® MonoTop® -614T เป็นซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษคุณภาพสูงแบบส่วนผสมเดียวที่มีส่วนผสมของโพลิเมอร์ดัดแปลงซิลิก้าฟูม และเส้นใยไฟเบอร์เสริมกำลังให้กำลังสูง

- +
Add to Compare