การใช้งาน

Sika® Padding Mortar (ซิก้า แพดดิ้ง มอร์ต้า) เหมาะสำหรับงานปรับระดับฐานเครื่องจักรก่อนทำการเกร้าท์

คุณประโยชน์

  • ใช้งานง่าย ให้ความเที่ยงตรงและประหยัด เนื่องจากทำการผสมเสร็จพร้อมใช้จากโรงงาน
  • ให้กำลังอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถทำการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • ปราศจากคลอไรด์ และพัฒนากำลังได้อย่างรวดเร็ว
  • ไม่หดตัว ทำให้ไม่สูญเสียค่าการยึดเกาะกับผิวเดิม
  • สามารถประยุกต์ใช้สำหรับงานซ่อมทั่วไปได้ เช่น การซ่อมปิดรู รูโพรงขนาดเล็ก และความเสียหายเล็กน้อย เป็นต้น

สี

สีเทา

ขนาดบรรจุ

25 กิโลกรัม/ถุง, 48 ถุง/พาเลท